คอลเลกชัน: แมกนัส โจเอน

ผลงานของ Magnus Gjoen ศึกษาถึงวิธีการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุต่างๆ สิ่งที่อาจทำลายล้างอย่างรุนแรงสามารถถูกทำให้กลายเป็นงานศิลปะที่สวยงามแต่เปราะบางได้

นี่คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความงามที่ Magnus Gjoen ต้องการให้เรามองเห็นในมุมมองที่ต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นอาวุธ สัตว์ หรือเผ่าพันธุ์มนุษย์เอง อย่างหลังที่สามารถสร้างความงามอันยิ่งใหญ่แต่ก็สามารถทำลายมันได้ทั้งหมด

สินค้า 2 รายการ

จัดเรียง

จัดเรียง

สินค้า 2 รายการ

ความพร้อม
ราคา

ราคาสูงสุดคือ

$
$

สินค้า 2 รายการ